از جوکر لِجر تا جوکر فونیکس

0
195

از جوکر لِجر تا جوکر فونیکس

نقد فیلم جوکر-joker 2019
نقد فیلم جوکر-joker 2019

“من دیوونه نیستم،من فقط نقطه جوش بقیه ام”درست دوازده سال از زمانی که این جمله از جوکری که توسط لجر خلق شده بود گذشت
تا یکبار دیگر آنارشیستی محبوب اینبار در شمایلی نزدیکتر به مردمِ فرودست و طبقه متوسط زمانه
در گاتهامی واقعی تر متولد شود.جوکرِ لجر،دقیقا نقطه جوش بود.
آنارشیستی تمام عیار در لباس وندالیسم که تنها هدفش به تماشا نشستن سوختن دنیا بود.
لِجر با مخلوقش تمام شد و به خاطره ها پیوست تا اینبار فونیکس در قامت یک مظلومِ تنها
که حتی مادرش هم در کودکی ترحمی به او نداشته آنارشیست دیگری خلق کند.
فونیکس درجایی گفته بود که لجر کاری با جوکر کرده که تمام بازیگران هالیوود میترسند چنین نقشی را قبول کنند.
دقیقا همینطور است اما فونیکس هوشمندتر از این حرف هاست.او اصلا نمیخواهد جاپای لجر بگذارد و
تقلید کند او جرارد لتو نیست که بخواهد لودگی و مسخره بازی را در کاراکترش ایجاد کند.
پس فونیکس جوکر تازه ای خلق میکند،جوکری پیش از تولد جوکرِ لجر!.
جوکری که توسط فونیکس خلق میشود که البته متکی بر فیلمنامه خوب تاد فیلیپس است مظلومی ست
که از جفای در حقش به ستوه آمده.

از جوکر لِجر تا جوکر فونیکس

نقد فیلم جوکر-joker 2019
نقد فیلم جوکر-joker 2019

اگر جانب انصاف را بگیریم باید قبول کنیم که همزاد پنداری با جوکر فونیکس بیشتر از جوکر لجر است.
جوکر لجر درست است که آینه ای تمام نما از خود ماست اما در واقعیت آنارشیستی ست تمام عیار که فقط ویران میکند
و تنها راه نجات را در همین ویرانی میبیند.
اما جوکر فونیکس معصوم است و مظلوم، از دویدن هایش کاملا مشخص است که چقدر کودکانه است،
بدون یار و یاوری تنهای تنها حتی خنده هایش هم کسی را نمیخنداند(در مقایسه با جوکر لتو).

درواقع جوکرِ فونیکس اصلا جوکر نیست ونبوده.این تبعیض در حقوق و عدالت اجتماعی ست که او را جوکر میکند.
سرگذشتی ناگوار از کودکی،مادری متوهم،دشمنانی در شکل دوست، مردمی که جز اذیت و آزار چیزی نمیرسانند،طبقه ثروتمندی که دلقک خطابش میکنند.
هرچه که به او میرسد چیزی جز اذیت و تمسخر و بی رحمی نیست.
او هیچ وقت وجود نداشته،هیچ وقت کسی او را ندیده.حتی برای لحظه ای عشقی نداشته و تنها خیالش را درسر میپروراند.
آزاری به کسی نمیرساند اما کسی او را نمیخواهد.

اگر خنده های بی وقت و بی دلیلش کسی را آزار میدهد دست خودش نیست.
سراسر مظلوم است اما چیزی جز ظلم نمیبیند.پس دو راه بیشتر پیش پا نیست.
یا باید به همین ننگ تن داد یا ققنوس وار در جهت طلب حق، تولد دوباره ای.

از جوکر لِجر تا جوکر فونیکس

نقد فیلم جوکر-joker 2019
نقد فیلم جوکر-joker 2019

لحظه تولد جوکر چقدر باشکوه است، درست زمانی که آن سه جوان مزاحم را در مترو به گلوله میبندد و فیلیپس قهرمان فیلمش را در شبی بارانی رونمایی میکند.
این جامعه و تبعیض عدالت اجتماعی حاکم بر آن بود که از آرتور فلک جوکری ساخت که حتی به مادرش هم رحم نکرد.
این جوکر واقعی تر از جوکر لجر است پس قطعا محبوبتر.
جوکرِ لجر میخواهد خاص باشد پس سوزاندن و ویرانی را انتخاب میکند اما جوکر فونیکس فقط میخواهد مثل یک انسان
و در شأن یک شهروند گاتهام محترم شمرده شود.

همه انسان هایی که در طبقه فرودست و متوسط جوامع مختلف زندگی میکنند روزها یا لحظاتی هرچند کم را
مانند جوکر فونیکس گذرانده اند.
تمسخر،اذیت و آزار،نادیده گرفته شدن،مأیوس کردن،بی رحمی،تنهایی.همه ما کم و بیش تجربه اش را داشته ایم پس جوکر فونیکس بیشتر ما را با خود همراه میکند تا جوکر لجر.
آرتور فلک نمیخواهد خاص باشد،او اصلا سیاسی نیست نمیخواهد آنارشیست باشد او کمدین است
استندآپ کمدی اجرا میکند تنها میخواهد زندگی کند مثل یک آدم معمولی.

از جوکر لِجر تا جوکر فونیکس

او بیمار است که این بیماری هم دست خودش نبود.آرتور فلک را جامعه جوکر کرد و
حالا همان هایی که تمسخرش میکردند به جنبشی که او به راه انداخته بود پیوستند.
این سیاره خاکی از امثال جوکر کم ندارد انسان هایی که مورد ظلم و تجاوز واقع شدند
ولی آیا همه آنها توانایی تبدیل شدن به جوکر را دارند؟!.گفته شده که هر تغییر کوچکی میتواند اتفاقات بزرگی را رقم بزند.

هرروز و هرلحظه کسی در این دنیا مورد ظلم واقع میشود شاید بی آنکه بدانیم ناخواسته
سهمی در خلق جوکر یا جوکر های آینده داشته باشیم پس باید مراقب رفتارمان در مقابل افرادی همچون آرتور فلک باشیم!.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید